• Follow Us on

Home ကမာၻ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသဆုံးမူ အမ်ားဆုံး စစ္ပဲြမ်ား

ကမာၻ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသဆုံးမူ အမ်ားဆုံး စစ္ပဲြမ်ား

Share this post

စစ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကုိ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ အဘိဓာန္မွာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ မတူညီတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မတူညီတဲ့ အုပ္စုမ်ား တုိက္ခုိက္ျခင္းလုိ႔ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။
 
ကမာၻ႕သမုိင္းမွာ စစ္ပဲြေပါင္းေျမာက္ျမားစြာရွိခဲ့ျပီး စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ အဓိက ထိခုိက္ နစ္နာတာက အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကမာၻ႔သမုိင္းမွာေတာ့ ေသဆုံးမူ အမ်ား ဆုံးစစ္ပဲြက ဒုတိယ ကမာၻစစ္ျဖစ္ျပီး ေသဆုံးသူ သန္း ၇၀ နီးပါးရွိပါတယ္။
 
ဒုတိယ ကမာၻစစ္အျပီးမွာ သတင္းသမားတစ္ဦးက သိပၸံပညာရွင္ အုိင္စတုိင္းကုိ တတိ ယ ကမာၻစစ္ျဖစ္ပြားပါက မည္သည့္လက္နက္ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္လာႏုိင္သလဲလုိ႔ ေမးခဲ့ပါ တယ္။ အုိင္းစတုိင္းက တတိယကမာၻစစ္ျဖစ္ပါက မည္သည့္လက္နက္ေတြနဲ႔ တုိက္ခုိက္ လာႏုိင္သလဲဆုိတာ မသိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စတုတၳကမာၻစစ္ျဖစ္ပါက ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ တုတ္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
လူသားေတြပာာ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္ဖုိ႔ လက္နက္ေရြးေနမည္ မပာုတ္ေၾကာင္း အုိင္စ တုိင္းက ဆုိလုိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႕သမုိင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စစ္ပဲြေတြထဲက ေသဆုံးမူ အမ်ားဆုံး စစ္ပဲြေတြကုိ လူထုမီဒီယာ ပရိသတ္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/2010646079045648/