• Follow Us on

Home ကသာအက်ဥ္းေထာင္တြင္ သရုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္ကဲ့သို႔ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ ရလိုေၾကာင္း အက်ဥ္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိ

ကသာအက်ဥ္းေထာင္တြင္ သရုပ္ေဆာင္မိုးေအာင္ရင္ကဲ့သို႔ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ ရလိုေၾကာင္း အက်ဥ္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိ

Share this post


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/636537153479280/