• Follow Us on

Home ကုလ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဒုတိယအဆင့္အႀကီးအကဲ ရခုိင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္စခန္းမ်ားသြားေရာက္မည္

ကုလ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဒုတိယအဆင့္အႀကီးအကဲ ရခုိင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္စခန္းမ်ားသြားေရာက္မည္

Share this post

ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အေထြေထြအ တြင္းေရးမႈးႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္တုံ႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာဒုတိယညွိႏိႈင္းေရးမွဴး အာဆူ လာျမဴလာဟာ ျမန္မာနိုင္ငံကို ယခုလ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိလာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/354161441882293/