• Follow Us on
Latest News

Home “စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ သူ႔ပါတီ၊ သူ႔ေကာ္မရွင္၊ သူ႔အစုိးရနဲ႔သူ စည္း၀ါးရုိက္ထားၿပီးသားအေျဖတစ္ခုကုိပဲ ထင္ထင္ရွားရွား သိလုိက္ရတာမုိ႔လုိ႔ ဘာမွခံစားရျခင္း မရွိပါဘူး” ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ (ဆိပ္ကမ္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း)

“စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ သူ႔ပါတီ၊ သူ႔ေကာ္မရွင္၊ သူ႔အစုိးရနဲ႔သူ စည္း၀ါးရုိက္ထားၿပီးသားအေျဖတစ္ခုကုိပဲ ထင္ထင္ရွားရွား သိလုိက္ရတာမုိ႔လုိ႔ ဘာမွခံစားရျခင္း မရွိပါဘူး” ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ (ဆိပ္ကမ္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း)

Share this post

“သူတုိ႔လုိပဲ ေလနဲ႔ပဲ လုိက္ၿပီးေတာ့ ဟုိဟာလုပ္ေပးမယ္၊ ဒီဟာလုပ္ေပးမယ္ ဟုိဟာ ႀကီးျဖစ္ေစရမယ္၊ ဒီဟာႀကီး ျဖစ္ေစရမယ္ဆုိတဲ့ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အာမခံေပးၿပီး စည္း ရုံးေနတာဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မဟုတ္ဘူး” ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ (ဆိပ္ကမ္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ (USDP) သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မတ ရားျပဳက်င့္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာမရွင္မွ ဦးသန္းထုိက္ေအာင္ (NLD) ကုိ အႏုိင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

UEC ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည့္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ (USDP) ႏွင့္ လူထုမီဒီယာမွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။


Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/606001026575193/