• Follow Us on

Home “တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြမွာတစ္စုံတစ္ေယာက္ေနာက္ကြယ္ကတစ္ခုခုေျမွာက္ေပးေနတဲ့ပုံစံ မ်ိဳးသြားေတြ႔ေနရတယ္။ ပုံမွန္ဆုိရင္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ဒီလုိ ဆူပူမွုက ျဖစ္ေလ့ မရွိဘူး” ဦးဘုိၾကည္

“တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြမွာတစ္စုံတစ္ေယာက္ေနာက္ကြယ္ကတစ္ခုခုေျမွာက္ေပးေနတဲ့ပုံစံ မ်ိဳးသြားေတြ႔ေနရတယ္။ ပုံမွန္ဆုိရင္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ဒီလုိ ဆူပူမွုက ျဖစ္ေလ့ မရွိဘူး” ဦးဘုိၾကည္

Share this post

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႕မွ ေမ ၇ ရက္ေနအထိ အက်ဥ္းသားအက်ဥ္းသူ ဦးေရ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ယင္းသုိ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳရာတြင္ ေထာင္အတြင္းဆူပူမႈ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္အား စီစစ္ရာတြင္ တရားမွ်မႈမရွိေၾကာင္း ေကာလဟလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီေစာင္ေရွာက္မႈအသင္း (AAPP) မွ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးဘုိၾကည္ ႏွင့္ လူထုမီဒီယာမွ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျ ဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အပိုင္း (၂) ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/2299145290336751/