• Follow Us on
Latest News

Home တစ္လအတြင္း ျမစ္ဆုံစာခ်ဳပ္ခ်ျပရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအၿပီးတုိင္ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ ေတာင္းဆုိ

တစ္လအတြင္း ျမစ္ဆုံစာခ်ဳပ္ခ်ျပရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအၿပီးတုိင္ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္ ေတာင္းဆုိ

Share this post

တရုတ္အစုိးရ နဲ႔ ျမန္မာအစုိးရ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ ျမစ္ဆုံစာခ်ဳပ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္လ အတြင္း ျပည္သူကုိ ပြင့္လင္းျမင္စြာ ခ်ျပရန္ ၊ တရား၀င္မိထၳဴကူးခြင့္ေပးရန္ အရပ္ ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နဲ႔ ပညာရွင္မ်ား ၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႀကြ လွုပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအၿပီးတုိင္ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္က ဒီကေန႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

ျမစ္ဆုံစာခ်ဳပ္ ခ်မျပျခင္းဟာ ျပည္သူမ်ား နဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရၾကားမွာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ျခင္း ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားအားလုံးသည္ စာခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး သိရွိပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေတာင္းဆုိခ်က္ မွာ ပါ၀င္ပါတယ္။


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/399520987563088/