• Follow Us on

Home ထိုင္၀မ္ကို အႀကီးစားေတာ္ပီဒိုေတြေရာင္းခ်ဖို႔ ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရေအဂ်င္စီထုတ္ျပန္

ထိုင္၀မ္ကို အႀကီးစားေတာ္ပီဒိုေတြေရာင္းခ်ဖို႔ ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရေအဂ်င္စီထုတ္ျပန္

Share this post

ထိုင္၀မ္ကို အႀကီးစားေတာ္ပီဒိုေတြေရာင္းခ်ႏိုင္ေခ်႐ွိတာကို ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေအဂ်င္စီ(DCSA)က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ DCSA ရဲ႕အေျပာအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးဌာနက MK-48 Mod 6 နည္းပညာသံုးအႀကီးစားေတာ္ပီဒို ၁၈ စင္းကို စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၈၀ ႏႈန္းနဲ႔ ထိုင္၀မ္ဆီေရာင္းခ်ဖို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ေနာက္ဆံုးေရာင္းခ်တယ္လို႔အတည္ျပဳတာမဟုတ္ေပမဲ့ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေခ်႐ွိတာကို အတည္ျပဳ လိုက္တာပါ။ တကယ္လို႔ေနာက္ဆံုးေရာင္းခ်လိုက္ၿပီဆိုရင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ထဲမွာ ထိုင္၀မ္ကို အေမရိကန္ရဲ႕ ပထမဆံုးလက္နက္ေရာင္းခ်မႈျဖစ္လာမွာပါ။

DSCA ရဲ႕အေျပာအရ ေရာင္းခ်မႈရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ပါ၀င္တဲ့တိတိက်က်အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ MK-48 Mod 6 အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးအႀကီးစားေတာ္ပီဒို ၁၈ စင္း၊ အပိုပစၥည္းေတြ၊ ေထာက္ပံ့စစ္ေဆးေရးကိရိယာ ေတြနဲ႔ တျခားပစၥည္းေတြလည္းပါ၀င္မွာပါ။

“အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ထားတဲ့အင္ဂ်င္နီယာ၊ နည္းပညာနဲ႔ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေတြနဲ႔ တျခားဆက္စပ္ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြ”လည္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ေခ်႐ွိတဲ့ကိစၥအတြက္ပါ၀င္ပါတယ္။

“အဆိုျပဳထားတဲ့ေရာင္းခ်မႈဟာ လက္ခံရမယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြကိုေခတ္မီဖို႔နဲ႔ ယံုၾကည္ရတဲ့ကာ ကြယ္ေရးစြမ္းရည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ ဆက္တိုက္အားထုတ္မႈေတြကိုေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးအက်ိဳးစီးပြား႐ွိေနပါတယ္။ အဆိုျပဳထားတဲ့ေရာင္းခ်မႈဟာ လက္ခံမယ့္ႏိုင္ငံ ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကိုႁမွင့္တင္ေပးမယ့္အျပင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စစ္ေရးမွ်ေျခ႐ွိမႈနဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေတြဆက္တည္ၿမဲေနဖို႔ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္” လို႔လည္း DSCAက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ထိုင္၀မ္သမၼတဆိုင္အင္း၀မ္ရဲ႕ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ က်မ္းက်ိန္မယ့္ေန႔မတိုင္ခင္တစ္ရက္မွာ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳ လိုက္တာပါ။ သူ႔ရဲ႕က်မ္းက်ိန္သစၥာျပဳမႈမွာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးရဲ႕တစ္ႏိုင္ငံ၊ စနစ္ ၂ မ်ိဳးအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ျငင္းဆိုခဲ့ ၿပီး ထိုင္၀မ္ကိုအဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေရလက္ၾကားျဖတ္ေက်ာ္ရာမွာ မူလအေျခအေနကိုေလွ်ာ့တြက္မယ့္ တစ္ႏိုင္ငံ၊ စနစ္ ၂ မ်ိဳး စနစ္ တ႐ုတ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြအသံုးျပဳမွာကို ထိုင္၀မ္ဘက္က လက္မခံဘူးလို႔ ဆိုင္ကေျပာ တာပါ။
“ေရ႐ွည္ပူးတြဲတည္႐ွိႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ဆန္႔က်င္မႈေတြ၊ မတူကြဲျပားမႈေတြပိုဆိုးသြားတာကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ နည္း လမ္း႐ွာေဖြဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာတာ၀န္႐ွိပါတယ္” လို႔လည္း ဆိုင္ကျဖည့္စြက္ေျပာဆိုပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕က်မ္းက်ိန္သစၥာျပဳမႈအၿပီးမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမိုက္ ပြန္ပီယိုက ထိုင္၀မ္ေခါင္းဆာင္ဆီ ႐ွားပါးအဆင့္ျမင့္တဲ့အေမရိကန္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္နဲ႔ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

“ေဒါက္တာဆိုင္အင္း၀မ္ရဲ႕ထိုင္၀မ္သမၼတအေနနဲ႔ ဒုတိယသက္တမ္းတစ္ဆက္ကိုစတင္တာအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။”လို႔ ပြန္ပီယိုရဲ႕စာမွာပါ၀င္ပါတယ္။

“မဲေတာ္ေတာ္ကြာၿပီးျပန္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရတာက သူဟာ ေလးစားမႈ၊ ျမတ္ႏိုးေလးစားမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြရခဲ့လို႔ ဆိုတာေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ထိုင္၀မ္ကိုအားေကာင္းတဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ဦးေဆာင္ရာမွာ သူ႔ရဲ႕သူရသတိၱနဲ႔အျမင္ေတြဟာ ေဒသ တြင္းနဲ႔တစ္ကမာၻလံုးကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးေနပါတယ္။”လို႔လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက သူ႔ရဲ႕ထုတ္ ျပန္ခ်က္မွာထည့္သြင္းေျပာဆိုပါတယ္။

ထရမ့္အစိုးရဟာ ထိုင္၀မ္ဆီလက္နက္ေရာင္းခ်မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တုန္းက ထိုင္၀မ္ F-16 နဲ႔ F-5E/F ေတြ အပါအ၀င္ ထိုင္၀မ္စစ္ေလယာဥ္ေတြအတြက္ အပိုပစၥည္းေတြေရာင္းဖို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ M1A2T အဓိကတိုက္ပြဲ၀င္တင့္ကား ၁၀၈ စီးနဲ႔ F-16C/D Block 70 တိုက္ေလယာဥ္အစီး ၇၀၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြေရာင္းခ်တာကိုခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

Ref : US Approves Sale of Heavy Weight Torpedoes for Taiwan

#PeopleMedia

(unicode)
ထိုင်ဝမ်ကို အကြီးစားတော်ပီဒိုတွေရောင်းချဖို့ ခွင့်ပြုတယ်လို့ အမေရိကန် အစိုးရအေဂျင်စီထုတ်ပြန်
………………………………………………………

ထိုင်ဝမ်ကို အကြီးစားတော်ပီဒိုတွေရောင်းချနိုင်ချေရှိတာကို ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေး ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအေဂျင်စီ(DCSA)က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ DCSA ရဲ့အပြောအရ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာနက MK-48 Mod 6 နည်းပညာသုံးအကြီးစားတော်ပီဒို ၁၈ စင်းကို စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၈၀ နှုန်းနဲ့ ထိုင်ဝမ်ဆီရောင်းချဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ နောက်ဆုံးရောင်းချတယ်လို့အတည်ပြုတာမဟုတ်ပေမဲ့ ရောင်းချနိုင်ချေရှိတာကို အတည်ပြု လိုက်တာပါ။ တကယ်လို့နောက်ဆုံးရောင်းချလိုက်ပြီဆိုရင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထဲမှာ ထိုင်ဝမ်ကို အမေရိကန်ရဲ့ ပထမဆုံးလက်နက်ရောင်းချမှုဖြစ်လာမှာပါ။

DSCA ရဲ့အပြောအရ ရောင်းချမှုရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့တိတိကျကျအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ MK-48 Mod 6 အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးအကြီးစားတော်ပီဒို ၁၈ စင်း၊ အပိုပစ္စည်းတွေ၊ ထောက်ပံ့စစ်ဆေးရေးကိရိယာ တွေနဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်မှာပါ။

“အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ ကန်ထရိုက်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာ၊ နည်းပညာနဲ့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု တွေနဲ့ တခြားဆက်စပ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ”လည်း ရောင်းချနိုင်ချေရှိတဲ့ကိစ္စအတွက်ပါဝင်ပါတယ်။

“အဆိုပြုထားတဲ့ရောင်းချမှုဟာ လက်ခံရမယ့်နိုင်ငံရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုခေတ်မီဖို့နဲ့ ယုံကြည်ရတဲ့ကာ ကွယ်ရေးစွမ်းရည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ဆက်တိုက်အားထုတ်မှုတွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားရှိနေပါတယ်။ အဆိုပြုထားတဲ့ရောင်းချမှုဟာ လက်ခံမယ့်နိုင်ငံ ရဲ့ လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့်အပြင် ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု၊ စစ်ရေးမျှခြေရှိမှုနဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု တွေဆက်တည်မြဲနေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်” လို့လည်း DSCAက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ရဲ့ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ကျမ်းကျိန်မယ့်နေ့မတိုင်ခင်တစ်ရက်မှာ ရောင်းချခွင့်ပြု လိုက်တာပါ။ သူ့ရဲ့ကျမ်းကျိန်သစ္စာပြုမှုမှာ တရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့တစ်နိုင်ငံ၊ စနစ် ၂ မျိုးအုပ်ချုပ်မှုပုံစံကို ငြင်းဆိုခဲ့ ပြီး ထိုင်ဝမ်ကိုအဆင့်လျှော့ချပြီး ရေလက်ကြားဖြတ်ကျော်ရာမှာ မူလအခြေအနေကိုလျှော့တွက်မယ့် တစ်နိုင်ငံ၊ စနစ် ၂ မျိုး စနစ် တရုတ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေအသုံးပြုမှာကို ထိုင်ဝမ်ဘက်က လက်မခံဘူးလို့ ဆိုင်ကပြော တာပါ။
“ရေရှည်ပူးတွဲတည်ရှိနိုင်အောင်နဲ့ ဆန့်ကျင်မှုတွေ၊ မတူကွဲပြားမှုတွေပိုဆိုးသွားတာကာကွယ်နိုင်အောင် နည်း လမ်းရှာဖွေဖို့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်” လို့လည်း ဆိုင်ကဖြည့်စွက်ပြောဆိုပါတယ်။

သူ့ရဲ့ကျမ်းကျိန်သစ္စာပြုမှုအပြီးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက် ပွန်ပီယိုက ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆာင်ဆီ ရှားပါးအဆင့်မြင့်တဲ့အမေရိကန်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်နဲ့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။

“ဒေါက်တာဆိုင်အင်းဝမ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတအနေနဲ့ ဒုတိယသက်တမ်းတစ်ဆက်ကိုစတင်တာအတွက် ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။”လို့ ပွန်ပီယိုရဲ့စာမှာပါဝင်ပါတယ်။

“မဲတော်တော်ကွာပြီးပြန်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတာက သူဟာ လေးစားမှု၊ မြတ်နိုးလေးစားမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေရခဲ့လို့ ဆိုတာဖော်ပြနေပါတယ်။

ထိုင်ဝမ်ကိုအားကောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင်ဦးဆောင်ရာမှာ သူ့ရဲ့သူရသတ္တိနဲ့အမြင်တွေဟာ ဒေသ တွင်းနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လှုံ့ဆော်ပေးနေပါတယ်။”လို့လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သူ့ရဲ့ထုတ် ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းပြောဆိုပါတယ်။

ထရမ့်အစိုးရဟာ ထိုင်ဝမ်ဆီလက်နက်ရောင်းချမှုတော်တော်များများကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက ထိုင်ဝမ် F-16 နဲ့ F-5E/F တွေ အပါအဝင် ထိုင်ဝမ်စစ်လေယာဉ်တွေအတွက် အပိုပစ္စည်းတွေရောင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ M1A2T အဓိကတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကား ၁၀၈ စီးနဲ့ F-16C/D Block 70 တိုက်လေယာဉ်အစီး ၇၀၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတာကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။

Ref : US Approves Sale of Heavy Weight Torpedoes for Taiwan

#PeopleMedia


Share this post