• Follow Us on
Latest News

Home “ဒီဥပေဒကျပည္သူေတြအတြက္ေကာင္းတယ္ဒီအစုိးကလုပ္ေနကုိင္ေနတဲ့ဟာေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး” ဦးႀကီးျမင့္ (NDF)

“ဒီဥပေဒကျပည္သူေတြအတြက္ေကာင္းတယ္ဒီအစုိးကလုပ္ေနကုိင္ေနတဲ့ဟာေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး” ဦးႀကီးျမင့္ (NDF)

Share this post

အစုိးရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပြင့္လင္ျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဥပေဒမူႀကမ္းအား ယခင္အစုိးရလက္ထက္က Pen Myanmar အဖြဲ႔အစည္းမွ ေရးဆြဲကာ တင္ျပခဲ့ေသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္ပ်ယ္ခဲ့ၿပီး ယခုအစုိးရလက္ထက္တြင္ ထပ္မံတင္ျပရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ယင္းဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သူ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF) မွ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးႀကီးျမင့္ (NDF) ႏွင့္ လူထုမီဒီယာမွ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။


Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/1147288002140769/