• Follow Us on
Latest News

Home ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားထိခုိက္ေသဆုံးမႈျမင့္တက္ေနသည့္အေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားမွ စုိးရိမ္မႈျမင့္တက္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားထိခုိက္ေသဆုံးမႈျမင့္တက္ေနသည့္အေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားမွ စုိးရိမ္မႈျမင့္တက္

Share this post


Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/1317233795096870/