• Follow Us on

Home ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထဲတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ထိ ရွိလာ

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထဲတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္သူ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ထိ ရွိလာ

Share this post


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/446499499451915/