• Follow Us on

Home ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ (စည္ပင္သာယာ႐ုံး)ရွိ ေရအိမ္ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္ လူမႈကြန္ ယက္၌ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ (စည္ပင္သာယာ႐ုံး)ရွိ ေရအိမ္ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္ လူမႈကြန္ ယက္၌ ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ

Share this post

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ (စည္ပင္သာယာ႐ုံး)ရွိ ေရအိမ္သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္၌ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

Bumi Fris အေကာက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသို႔ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ သြားေရာက္စဥ္ ေရအိမ္၏ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္စဥ္ကို လူမႈကြန္ယက္သို႔ တင္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ အဆိုပါ Post ကို like ျပဳ႕လုပ္သူ (4200) Shares (3600) အထိ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ျပည္သူတစ္ဦးက “ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာခ်င္တာေတြေျပာေနတာ စကၤာပူမွီမယ္ ဘာနဲ႔ေက်ာ္မယ္ေပါ့ မိမိ႐ုံး ေရအိမ္ေတာင္ သန္႔ရွင္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူး”ဟု ဆိုသည္။


Share this post