• Follow Us on

Home လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ/အရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ/အရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း

Share this post

သတ္မွတ္ကာလ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ေပမယ့္လည္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိ/အရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရယူထားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္က ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားကုိ ေျမလြတ္ေျမရုိင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟုိေကာ္မတီက ျပန္လည္သိမ္း ဆည္းလုိက္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ေျမလြတ္ေျမရုိင္း ဥပေဒအရ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဧက တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလ က လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳထားေပးခဲ့ေပမယ့္လည္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္မွာ တစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္သာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့ ၈၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/793154501047221/