• Follow Us on

Home လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေပၚ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး ေျပာၾကား

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေပၚ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး ေျပာၾကား

Share this post

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းေမးပါ။ သြက္သြက္ လက္လက္ေမးပါ။ အစီအစဥ္တစ္ခုေျပာၿပီး မွ ထထေမးရင္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ တယ္” အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မန္း၀င္းခုိင္သန္း

ယေန႔က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တနသၤာရီတုိင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဥကၠာမင္းမွ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ကုိ မည့္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ တင္သြင္းႏုိင္မည့္ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/1382197178601156/