• Follow Us on
Latest News

Home သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ေသာ (UBP) ပါတီ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စုံညီ အစည္းအေ၀းကုိ ေမလ ၄ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္

သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္ေသာ (UBP) ပါတီ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စုံညီ အစည္းအေ၀းကုိ ေမလ ၄ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္

Share this post


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/650276282060308/