• Follow Us on
Latest News

Home အဂတိလုိက္စားမႈနဲ႔ တရားစြဲဆုိျခင္းခံထားရတဲ့ တနသၤာရီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ ရမန္ယူျပီး ထားဝယ္အက်ဥ္းေထာင္၌ ထိန္းသိမ္း

အဂတိလုိက္စားမႈနဲ႔ တရားစြဲဆုိျခင္းခံထားရတဲ့ တနသၤာရီတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ ရမန္ယူျပီး ထားဝယ္အက်ဥ္းေထာင္၌ ထိန္းသိမ္း

Share this post


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/1978536782448602/