• Follow Us on
Latest News

Home အိႏၵိယစစ္တပ္၏ Pontoon တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း ေလ့က်င့္မူ

အိႏၵိယစစ္တပ္၏ Pontoon တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း ေလ့က်င့္မူ

Share this post

အိႏၵိယစစ္တပ္ပာာ ေခ်ာင္းကူး၊ ျမစ္ကူးတုိက္ပဲြမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င္တဲ့ အေနျဖင့္ Pontoon တံတား တည္ေဆာက္ေလ့က်င့္မူကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အိႏၵိယစစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားပာာ နာရီပုိင္းအတြင္းသြားလာႏုိင္တဲ့ တံတားကုိ တည္ေဆာက္ျပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/340869996620734/