• Follow Us on
Latest News

Home “ဦးဝီရသူ တရားရုံးသုိ႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ဝရမ္းစာ အခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း၌ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားခံရ”

“ဦးဝီရသူ တရားရုံးသုိ႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ဝရမ္းစာ အခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း၌ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားခံရ”

Share this post


Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/464208204370405/