• Follow Us on

Home ေတာင္သူမ်ားထံမွရရွိမည့္ ဆည္ေရေသာက္ခြန္ေႂကြးက်န္ ၉ ဘီလီယံ အနက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပန္လည္ရရွိၿပီျဖစ္

ေတာင္သူမ်ားထံမွရရွိမည့္ ဆည္ေရေသာက္ခြန္ေႂကြးက်န္ ၉ ဘီလီယံ အနက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပန္လည္ရရွိၿပီျဖစ္

Share this post

စက္တင္ဘာ – ၂၄

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိမည့္ ဆည္ေရေသာက္ခြန္ေႂကြးက်န္ က်ပ္ ၉ ဘီလီယံ အနက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ျပန္လည္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဴ းေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ရရွိမည့္ ေရခြန္ေႂကြးက်န္ ၉ဘီလီယံမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိရမည့္ ေႂကြးက်န္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယခင္က စနစ္တက် ေကာက္ခံျခင္းမရွိပဲ က်န္ေနသည့္ ေငြေၾကးမ်ား ျဖစ္ေၾကာငး သိရသည္။

“ခုလက္ရွိ ေကာက္ေနတာေတာ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ျပန္ရၿပီ။ ခုလည္း ဆက္ေတာင္းေနတုန္း ပဲ။ ေႂကြးေကာက္တယ္ဆိုေတာ့ အခက္အခဲ ေတာ့ရွိတာေပါ့။ ေႂကြးက်န္ကို ဆင္းေကာက္တာေတြ လုပ္ေနတယ္။ အရင္က ဒီလို ဆင္းေကာက္တာေတြမလုပ္ခဲ့လို႔ က်န္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဴ းေရး၊ ေမြးျမဴaရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မတိုင္မွီအခ်ိန္က ေရခြန္မ်ားကုိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာန က ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စတင္၍ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန က ေရခြန္မ်ားကုိ ေကာက္ ခံရန္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရခြန္ေႂကြးက်န္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က စတင္ၿပီး ေရခြန္ေႂကြးက်န္မ်ားကုိ စတင္ေကာက္ခံရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရခြန္ႏွင့္ တာတမံခြန္ဥပေ ဒျပဌာန္းျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ေကာက္ခံရန္ေစာင့္ေနခဲ့ရကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရခြန္ႏွင့္တာတမံခြန္ဥပေဒကုိ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ေရခြန္ေႂကြးက်န္ မ်ားကုိ ေကာက္ခံရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၊ခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္/ေက်း ေရခြန္ ေကာက္ခံေရး အဖြဲ႕မ်ားကုိ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

(ဓာတ္ပုံ ေအာင္ေအာင္)


Share this post