• Follow Us on
Latest News

Home “ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္စနစ္ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုတာကုိ အခ်က္ျပလုိက္တာလုိ႔ပဲ ဒီလုိပဲယူဆပါတယ္” ဦးသိန္းညြန္႔

“ေရြးေကာက္ခံ အာဏာရွင္စနစ္ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုတာကုိ အခ်က္ျပလုိက္တာလုိ႔ပဲ ဒီလုိပဲယူဆပါတယ္” ဦးသိန္းညြန္႔

Share this post

ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မီတာခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ မည့္အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္အေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီပါတီသစ္မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးသိန္းညြန္႔ႏွင့္ လူထုမီဒီယာမွ သြားေရာက္ေတြ႔ ဆုံေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။


Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/888097384873397/