• Follow Us on
Latest News

Home “ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕၊ ဆက္ဆံ၊ ရင္းႏွီးမႈ အားနည္းေနေသးတယ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခ်စ္ကုိ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေသးဘူး။ ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္ေအာင္ မေနႏုိင္ေသးလုိ႔ ရႈံးနိမ့္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ (ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ USDP ပါတီဥကၠ႒)

“ျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕၊ ဆက္ဆံ၊ ရင္းႏွီးမႈ အားနည္းေနေသးတယ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခ်စ္ကုိ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေသးဘူး။ ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္ေအာင္ မေနႏုိင္ေသးလုိ႔ ရႈံးနိမ့္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဦးေနမ်ိဳးေအာင္ (ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ USDP ပါတီဥကၠ႒)

Share this post

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃) ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲကုိ NLD၊ USDP ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ လာေရာက္မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း PACE အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္(၃၃) ၿမိဳ႕၌ NLD ပါတီက (၃၂) ၿမိဳ႕ထိ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္တစ္ေနရာျဖစ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ကုိ USDP ပါတီမွ အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕၊ မဲဆႏၵနယ္သည္ USDP ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ေထာက္ခံေသာ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ လူထုမီဒီယာမွ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္(ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ USDP ဥကၠဌ)ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္သည္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၏ တုိင္းေဒသႀကီးကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါ တယ္။


Share this post
https://www.facebook.com/303185163868226/videos/2100676216714210/