• Follow Us on
Latest News

Home ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပ

Share this post

 
ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆
 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
 
အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာသံ႐ံုးမ်ားမွသံတမန္မ်ား၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအစိုးရ မဟုတ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 
အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတကႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ၁၆ရက္တြင္ က်င္းပ ၿမဲျဖစ္သည့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား ခြင့္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ား၏ စားနပ္ ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ပုဒ္ခ်မွတ္ၿပီး ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ကို က်င္းပ လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “က်န္းမာမွ်တအာဟာရ၊ ျပည့္စုံႏိုင္ေရးရည္ေမွ်ာ္ေတြး၊ ယေန႔မွစ၍ႀကိဳးစားေပး” Our Actions are Our Future, Healthy Diets for a Zerohunger World ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈကင္းစင္ေရးကို ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေလွ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ အာဟာရမျပည့္ဝသူဦးေရသည္ လက္ရွိတြင္ျပန္လည္ျမင့္တက္လာပါေၾကာင္း၊ လူဦးေရ အားျဖင့္ သန္း(၈၀၀)ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႕ (FAO)က ထုတ္ျပန္ထားပါေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ၉ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ အာဟာရျပည့္ဝမႈမရွိဘဲ ငတ္မြတ္မႈရွိေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာစားနပ္ရိကၡာမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏသာမက အရည္အေသြးမျပည့္ဝမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္စားေသာက္မႈပုံစံမ်ားသည္ ကမၻာတြင္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈမ်ား၏ အဓိကအရင္းခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္လာေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို လူတိုင္းရရွိစားသုံး ႏိုင္ေရးသည္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထားပါ ေၾကာင္း။
 
ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အတူလူမ်ား၏ေနထိုင္ သြားလာမႈ၊ အသက္ေမြးမႈႏွင့္စားေသာက္မႈပုံစံမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္လူမ်ားသည္ရာသီသီးႏွံ၊ အပင္အေျခခံသီးႏွံႏွင့္အမွ်င္မ်ားသည့္ အစားအစာ မ်ားအစား ကယ္လိုရီမ်ားသည့္ျပဳျပင္ၿပီး အစားအစာမ်ားႏွင့္ အသားစားသုံးမႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္အိမ္၌ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ ျခင္းထက္ စားသုံးသူမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈအာမခံခ်က္ အျပည့္အဝ မရရွိႏိုင္သည့္ အသင့္စားအစားအစာမ်ားကိုစူပါမားကတ္မ်ား၊ (၂၄)နာရီဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူစားေသာက္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ ေပၚျပဴလာ စ႐ိုက္သဖြယ္ မ်ားျပားလာသည္ကိုေတြ႕ရပါေၾကာင္း။
 
တစ္ဖက္တြင္လည္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြား မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ ေမြးၾကသည့္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွ ဝင္ေငြနည္းပါးလာ သည့္အတြက္ လတ္ဆတ္သည့္အသားႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္စားႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈပမာဏေလ်ာ့က်မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။
 
FAO ၏တင္ျပခ်က္အရကမၻာတြင္ ေရွးယခင္ကစားနပ္ရိကၡာအတြက္ အပင္မ်ိဳး ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုဆိုလွ်င္သီးႏွံအပင္ (၉)မ်ိဳးခန္႔ကို စုစုေပါင္း သီးႏွံ အထြက္၏ ၆၆ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထြက္ရွိေအာင္ ထုတ္လုပ္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ ကမၻာ့လူဦးေရကိုေကၽြးေမြးႏိုင္ရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံး၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အဓိက သီးႏွံ(၃)မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္းႏွင့္ ဆန္တို႔ကို အထြက္တိုးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ က်န္းမာမႈႏွင့္ ျပည့္စုံေစသည့္ အစားအစာရရွိေစရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိေၾကာင္း FAO အဖြဲ႕ႀကီးက သုံးသပ္ထားပါေၾကာင္း။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား စားနပ္ ရိကၡာဖူလုံေစရန္ သီးႏွံအမ်ိဳးေပါင္း၆၀ေက်ာ္ကို ရာသီအလိုက္ ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အာဟာရ ျပည့္ဝသည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားဖူလုံစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ “စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာ”ႏွင့္ အညီေကာင္းမြန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားတိုးတက္ေစမႈ၊ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈဆိုသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ႑ိဳင္(၃)ရပ္ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
 
လက္ရွိအားျဖင့္ အဓိကစားသုံးၾကသည့္ဆန္ႏွင့္ အျခားသီးႏွံထြက္ရွိမႈသည္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈအတြက္ ဖူလုံလ်က္ရွိၿပီးပိုလွ်ံမႈကိုျပည္ပသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ အဓိကသီးႏွံစပါးအပါအဝင္ရာသီသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးစသည့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို သုံးစြဲနည္းႏွင့္ လိုက္နာရန္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာဘဲ အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျဖန္႔ျဖဴးမႈမမွန္ကန္မႈမ်ားေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေရာဂါဘယမ်ား မျဖစ္ေစရန္ရည္မွန္းၿပီး ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေျမၾသဇာဥပေဒ၊ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒစသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းေၾကာင္းအေရးယူျခင္း၊ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲသည့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ေနရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
 
တစ္ဖက္တြင္လည္း သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရစၧာန္ႏွင့္ ငါးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အရည္အေသြးေကာင္း၊ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည့္ မ်ိဳးမ်ားသုံးစြဲေရးအတြက္ စည္း ႐ုံး ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါေၾကာင္း၊ သီးႏွံထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္ဝေစေရး ရည္မွန္းၿပီး ခ်မွတ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား(Good Agricultural Practice- GAP)၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား (Good Animal Husbadary Practice-GAHP)၊ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္ (Good Aquaculture Practice-GAqP)မ်ားကို လိုက္နာသုံးစြဲၾကရန္ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏သီးႏွံ၊ သားငါးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကိုအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
 
အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီကာလအတြင္း လယ္ယာေျမမ်ားေရလႊမ္းခံရၿပီး သီးႏွံ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႕ရလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ စားနပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား မထိခိုက္ေစေရးႏွင့္ နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးအပ္ရာတြင္ မွန္ကန္ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ယေန႔ကမၻာႀကီး၏ နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြဲလာသည့္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ အဓိက အမွီသဟဲျပဳေနၾကရသည့္ ေက်းလက္ေဒသကိုဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားစုမွီတင္းေနထိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ားအရည္ အေသြးမျပည့္ဝမႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္လူမႈ စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခဳံက်မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာ မျပည့္စုံမႈ၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ စားေရရိကၡာရွားပါးလာမႈ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါေၾကာင္း။
 
တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာသည့္ လူဦးေရကိုဝလင္စြာ ေကၽြးေမြးႏိုင္ေရးအျပင္ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီးေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ကိုပုံေဖာ္ၾကမည့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကရန္ အတြက္ေဘးကင္းၿပီးလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်းလက္လူေနမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရးစသည့္ အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိရန္အတြက္ (FAO)၏အကူအညီမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ အစိုးရ၏ မွန္ကန္ထိေရာက္သည့္မူဝါဒမ်ားအေပၚ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေရး၊ ပညာရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ျပည့္ဝလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အနာဂတ္ ကိုပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ (SDGs) ၂၀၃၀ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္မွာ ကမၻာ့လူသားအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အမွတ္စဥ္(၂) ျပည့္မီေရးအတြက္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကင္းစင္ေရးကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းမႈမ်ားရွိေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း မိမိတို႔ကသာ အဓိကအားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
 
ငတ္မြတ္မႈႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကိုတိုက္ဖ်က္ၾကသည့္ ေနရာတြင္ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည့္ လူမႈဘဝလုံၿခဳံေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည့္က႑မ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္မူဝါဒႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္မႈ၊ ထိေရာက္ျမန္ဆန္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။
 
မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္ဝေရးက႑မ်ားတြင္ (FAO)ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လယ္ယာထုတ္ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစသည့္ က႑မ်ား တြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
 
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ (FAO)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့မႈမ်ား အတြက္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကိုယ္စားေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါေၾကာင္း။
 
ကမၻာ့လူဦးေရ ၉ ဘီလီယံအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾက လ်က္ရွိၿပီးတစ္ဖက္တြင္လည္း ေဘးကင္းၿပီး အာဟာရ ျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ိဳးစုံပိုမိုစားသုံးလာႏိုင္ေအာင္ မိမိတို႔အားလုံး ႀကိဳးပမ္းၾကမွသာ “က်န္းမာမွ်တအာဟာရ၊ ျပည့္စုံႏိုင္ေရးရည္ေမွ်ာ္ေတြး၊ ယေန႔မွစ၍ ႀကိဳးစားေပး” ဆိုသည့္ ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီး စည္ပင္သာယာဝေျပာသည့္ ကမၻာႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးက ကိုယ္စီ တာဝန္ကို လက္တြဲညီညီထမ္းေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
 
ဆက္လက္၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕(FAO)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Xaiojie Fan က ကမၻာ့ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာ ကို ဖတ္ၾကားသည္။
 
ယင္းေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္Video ကို ျပသ သည္။
 
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ အတူမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။
 
(Zawgyi Version)
 
သတင္း၊ဓါတ္ပုံ (သမၼတရုံး)

Share this post