• Follow Us on

Home NLD ပါတီ၌ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းႏွင့္သြားေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္ သြားေနေၾကာင္းေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ ေျပာၾကား

NLD ပါတီ၌ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းႏွင့္သြားေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္ သြားေနေၾကာင္းေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ ေျပာၾကား

Share this post

NLDပါတီ၌မွန္ျခင္း၊မွားျခင္းႏွင့္သြားေနျခင္းမဟုတ္ဘဲႀကိဳက္ျခင္း၊မႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္သြားေနေၾကာင္းေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ ေျပာၾကား ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ “အဓိကေတာ့ပါတီတြင္းမွာႀကိဳက္ျခင္းမႀကိဳက္ျခင္းနဲ႕သြားေနတာ။မွန္ျခင္း၊မွားျခင္းနဲ႕မဟုတ္ဘူး”ေဒါတ္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္(ဒဂုံျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ၌ NLD ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ NLD ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံးမ်ားရပ္ဆိုင္ျခင္း၊စီးပြားျဖစ္ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ အေပၚ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ အလားတူ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္(Other Account)မ်ားရွိ ေငြစာရင္းမ်ားကို ျပည္သူ႕ဘတ္ဂ်တ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပခဲ့ျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ထို႔အတူ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၌ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒၚသက္သက္ခိုင္ကို ပါတီမွ ပါတီတာဝန္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။အလားတူ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းမည့္ အဆိုမ်ား ကန့္သတ္ခံခဲ့ရသည္။ယင္းေနာက္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာ(၂၄)ရက္၌ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ျပည္သူ႕ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ(PPP)၏တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ People Media မွ ေဒါတ္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ သည္။ #PeopleMedia #ThetThetKhaine #Political

[Unicode] NLDပါတီ၌မွန္ျခင္း၊မွားျခင္းႏွင့္သြားေနျခင္းမဟုတ္ဘဲႀကိဳက္ျခင္း၊မႀကိဳက္ျခင္းႏွင့္သြားေနေၾကာင္းေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ ေျပာၾကား ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ “အဓိကေတာ့ပါတီတြင္းမွာႀကိဳက္ျခင္းမႀကိဳက္ျခင္းနဲ႔သြားေနတာ။မွန္ျခင္း၊မွားျခင္းနဲ႔မဟုတ္ဘူး”ေဒါတ္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္(ဒဂုံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ၌ NLD ပါတီသို့ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဒဂုံၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ NLD ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံးမ်ားရပ္ဆိုင္ျခင္း၊စီးပြားျဖစ္ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ အေပၚ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ အလားတူ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္(Other Account)မ်ားရွိ ေငြစာရင္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘတ္ဂ်တ္သို့ ေရာက္ရွိနိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပခဲ့ျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ထို့အတူ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္၌ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသို့ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒၚသက္သက္ခိုင္ကို ပါတီမွ ပါတီတာဝန္မ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။အလားတူ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းမည့္ အဆိုမ်ား ကန႔္သတ္ခံခဲ့ရသည္။ယင္းေနာက္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာ(၂၄)ရက္၌ ပါတီမွ ႏွုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ(PPP)၏တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ People Media မွ ေဒါတ္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ သည္။ #PeopleMedia #ThetThetKhaine #Political


Share this post
https://www.youtube.com/watch?v=vSb-pS7GVx4