• Follow Us on

Home “Report ထဲမွာ ပါတဲ့ ခင္မင္ရင္းနွီးတဲ့သူေတြဆီကေန ၾကားရတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရဲ႕ သေဘာပဲဆုိၿပီးေတာ့ အႀကံေပးထားရတာရွိတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဆုံးျဖတ္တာဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ ျမစ္ဆုံစာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဆရာတုိ႔လည္း သိခ်င္တာေပ့ါ ဒီအစုိးရဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး” တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္

“Report ထဲမွာ ပါတဲ့ ခင္မင္ရင္းနွီးတဲ့သူေတြဆီကေန ၾကားရတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရဲ႕ သေဘာပဲဆုိၿပီးေတာ့ အႀကံေပးထားရတာရွိတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဆုံးျဖတ္တာဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ ျမစ္ဆုံစာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဆရာတုိ႔လည္း သိခ်င္တာေပ့ါ ဒီအစုိးရဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး” တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္

Share this post

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ ယခုအစုိးရ သက္ တမ္းမကုန္မွီတြင္ အစုိးရအပါအ၀င္ တရုတ္ကုမၸဏီဘက္မွ ျပန္လည္ႀကိဳးစားလာေနျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း အၿပီးတုိင္ျဖတ္သိမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ဥပေဒအႀကံေပး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ ဥကၠဌ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္ ႏွင့္ လူထုမီဒီယာမွ လက္ရွိ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း၏ အေျခ အေနမ်ားအေပၚ သသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။


Share this post
https://www.facebook.com/1120229281493723/videos/719388121806323/