• Follow Us on

Home USDP အမာခံနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းမည့္အေပၚ ၿမိဳ႕ခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ျမင္ကြင္း

USDP အမာခံနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းမည့္အေပၚ ၿမိဳ႕ခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ျမင္ကြင္း

Share this post


Share this post